Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Formulär för bindande anmälan till nivåutbildning på violin 2021, uppdaterad 28-09-2020    
Suzukimetoden

Bindande anmälan för utbildningen ESA nivå 1-5, pågår under året 2021, kan lämnas här

För att SSZ kan genomföra violinkursen behöver det vara minst 20 deltagare

 

Vi startar i NORRKÖPING 9-10 januari.
Andra kursorter: Malmö/Hyllie, Bälinge/Åkerby kapell (Uppsala), Norrköping/kulturskolan.

Kursdagar 2021, MED RESERVATION AV COVID-19:
1.    9-10 januari
2.  20-21 mars
3.  17-18 april
4.  12-13 juni
5.  28-29 augusti
6.  25-26 september
EXAMINATIONSDAGAR: 29-30-31 oktober

Kursbeskrivning: Suzuki_TM_Teacher_Training_violin_2021

 

 

DEN SOM ANMÄLER SIG

Anmälan är bindande

Pris: 17 500 kr (inklusive anmälningsavgiften).

För att anmäla sig till kursen ska anmälningsavgiften om 5 000 kr vara inbetalt

senast 2020-11-02. Förbundets bankgiro-nr är 5815-0178.

Från och med datumet då inbetalning skett har kursdeltagaren 14 dagars ångerrätt.
Om kursdeltagaren ångrar sig inom 14 dagar kommer anmälningsavgiften att återbetalas.
När ångerfristen har gått ut och kursdeltagaren inte utnyttjat sin ångerrätt, förbinder han/hon sig att betala resten (12 500) av kursavgiften i samråd med
Isabella Ek, kassör SSZ, email: isabella.ek.suzuki -at- hotmail -dot- com .

Om kurstillfällen måste ställas in p.g.a. myndighetsbeslut/rekommendationer,
kommer dessa tillfällen (även examination) flyttas fram i samråd med deltagare
och utan extrabetalningar.

Jag har tagit till mig villkoren och
  accepterar
  accepterar inte
dessa villkor. (Ett av alternativen måste väljas.)


Namn måste anges


Email måste anges

 

VILL DELTA I KURSEN

Bara en kurs kan väljas
  ESA nivå 1
  ESA nivå 2
  ESA nivå 3
  ESA nivå 4
  ESA nivå 5

 

EKONOMI
Vem står för kursavgiften måste anges

 

   Jag betalar kursavgiften själv  ( faktureringadress enl ovan )

 

   Arbetsgivaren betalar kursavgiften  ( faktureringadress nedan )

 

 

MEDLEMSTATUS

Vid första kurstillfälle i januari 2021 måste man redan vara medlem.

Ny medlem Jag är inte medlem än, men blir det innan första kurstillfälle och betalar medlemsavgift INNAN första kurstillfället i jan 2021.
Om de sökande betalar medlemsavgiften 350kr till 2021 efter september
så får de resten av 2020 medlemskap 'gratis'.
Redan medlem, men jag vet inte om jag har ett medlemsnummer
och kontaktar SSZ medlemsregisteransvarige för att reda ut det
Redan medlem, jag har   
Redan medlem i ett annat förbund.
  

 

FÖRENING
Om redan medlem: förening:   (välj i listan)

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE