Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär nivåutbildning/violin, uppdaterad 17-11-2018.    
Suzukimetoden
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist  

 

Kontakt med SSZ Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ESA Instructor violin

Intresseanmälan för utbildningen ESA nivå 1-4 kan lämnas här

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


(Om redan medlem)

 

VILL DELTA KURSEN

  ESA nivå 1
  ESA nivå 2
  ESA nivå 3
  ESA nivå 4

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet