Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kontakt ▷ Kontaktformulär ordförande, uppdaterad 23-09-2018

 

Kontakt med SSZ ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


(Om redan medlem)

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    medlem i Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.