Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär ordförande, uppdaterad 19-09-2018.    
Suzukimetoden
Bilden är från Svenska Suzukiförbundets Stråkläger 2017 med Päivikki Wirkkala-Malmqvist som pedagogisk ledare. Foto: Ragnar Freudenthal.   

 

Kontakt med SSZ ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


(Om redan medlem)

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.