Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Formulär för bindande anmälan till nivåutbildning på violin 2019, uppdaterad 14-07-2018. 

Bindande anmälan för utbildningen ESA nivå 1-4 (pågår under 2019) kan lämnas här

 

DEN SOM ANMÄLER SIG

Anmälan är bindande


Namn måste anges


Email måste anges

 

VILL DELTA I KURSEN

Bara en kurs kan väljas
  ESA nivå 1
  ESA nivå 2
  ESA nivå 3
  ESA nivå 4

 

FÖRENING


 

MEDLEMSTATUS

Vid första kurstillfälle i januari 2019 måste man redan vara medlem

Alt A: Jag är inte medlem än, men blir det innan första kurstillfälle
och visar då kvitto på betald medlemsavgift på första kurstillfället i januari 2019
Alt B: Jag vet inte om jag har ett medlemsnummer
och kontaktar SSZ medlemsregisteransvarige för att reda ut det
Alt C: Jag har ett medlemsnummer
  
Alt D: Jag är medlem i ett annat förbund
  

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.