Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kontakt ▷ Kontaktformulär anmälan medlem, uppdaterad 05-01-2019

Kontakt med SSZ medlemsansvarig Maki Lidgren, gäller *** medlemsfrågor ***

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges

 

INSTRUMENT

  måste anges

  måste anges

 1        2        3        4        5

 

LOKALFÖRENING

:  Välj i listan. Nya medlemmar väljer "Är inte medlem än"

 Ordförande

 Viceordförande

 Kassör

 Lokal medlemsansvarig

 Sekreterare

 Kontaktperson på swesuzuki.org kontaktsidor


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG

 

  Lärarmedlem direktansluten till SSZ
    Läraren betalar medlemsavgiften direkt till SSZ
    (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178).

 

 

  Både Familjemedlem och Lärarmedlem
    direktansluten till SSZ

    Läraren betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ
    (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178),
    familjemedlemskap är gratis för läraren,
    läraren meddelar medlemsregisteransvarige
    Maki Lidgren vilka de spelande barnen är.

 


                

 

 

  Familjemedlem
    (vårdnadshavare till spelande barn)
    Lokalföreningen betalar
    familjens medlemsavgift till SSZ,
    lokalföreningen meddelar medlemsregisteransvarige
    Maki Lidgren vilka de spelande barnen är.

 


                

 

 

  Stödmedlem
    Stödmedlem betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ
    (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178).

 

 

  Ny medlem
    blir kontaktad av medlemsregisteransvarige
    Maki Lidgren när hon fått denna anmälan.

 

 

MEDLEMSNUMMER

  Jag vill bli medlem och
    har inte medlemsnummer än

  Jag vet inte
    om jag har ett medlemsnummer

  Jag har ett medlemsnummer,
    nämligen  

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    medlem i Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.