Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär anmälan medlem, uppdaterad 09-06-2018.    
Suzukimetoden
Foto: Maki Lidgren   

 

Kontakt med SSZ medlemsansvarig Maki Lidgren, gäller *** medlemsfrågor ***

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges

 

INSTRUMENT


 

LOKALFÖRENING

:  Välj i listan. Nya medlemmar väljer "Är inte medlem än"

   Ordförande                Viceordförande

   Kassör                         Lokal medlemsansvarig

   Sekreterare                Kontaktperson på swesuzuki.org kontaktsidor


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG


   Familjemedlem
   Direktansluten lärarmedlem
   Både Familjemedlem och Direktansluten lärarmedlem
   Stödmedlem
   Ny medlem
   Vet inte om jag har ett medlemsnummer

 

MEDLEMSNUMMER

Befintligt medlemsnummer

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.