Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Formulär anmälan till auskultation stråkläger 2019 uppdaterad 23-12-2018    

Auskultation för intresserade lärare under Elev- och orkesterkurs 24-28 juni 2019

Mentor: Päivikki Wirkkala-Malmqvist

auskultation -at- swesuzuki -dot- org

OBS: deltagare i Suzukilärarutbildning på violin ESA Nivå 1-2-3-4 anmäler sig direkt till sin TT.

SSZ-medlem: gratis

Icke medlem: 800kr/hela kursen eller 200kr/dag

betalas till Svenska Suzukiförbundets bg 5815-0178, märk inbetalningen med "auskultation" och ditt namn.

Önskas mat på skolan, kontaktas Södra Vätternbygdens folkhögskola direkt.

Anmälan genom att fylla i och skicka formulär nedan.

 

Suzukimetoden
Bilden är från stråkläger sommaren 2018
DEN SOM ANMÄLER SIG


Namn måste anges


Email måste anges

 


 


 


 

Man måste ange om man är lärarmedlem

 

   Lärarmedlem ansluten till SSZ genom en lokalförening

 

 

 

   Lärarmedlem direktansluten till SSZ

 

   Ej medlem

 

   Jag betalar själv (faktureringadress enl ovan)

 

   Arbetsgivaren betalar auskultationsavgiften

 

Icke medlemmar betalar auskultationsavgiften 800kr för hela kursen eller 200kr/dag (exkl kost och logi). Om arbetsgivaren betalar auskultationsavgiften skall arbetsgivarens faktureringadress anges nedan:

 


 

Alla dagar
Endast  24 juni     25 juni     26 juni     27 juni     28 juni   

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet