Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Anmälan till auskultation, stråkläger 2018, uppdaterad 29-06-2018.    
Suzukimetoden
Bilden är från sommarläger 2014. Foto: Björn Lans  

suzukimetoden Detta formulär avser ANMÄLAN till auskultation till stråkläger 2018.

suzukimetoden Vänligen observera att mat och logi måste man ordna själv.

suzukimetoden Vänligen läs närmare på Elev- och orkesterkurs 25-29 juni 2018, högra spalten längst upp.

suzukimetoden Alla frågor som avser *** PEDAGOGIK *** besvaras av Päivikki Wirkkala-Malmqvist

suzukimetoden email: auskultation -at- swesuzuki -dot- org

 

 

DEN SOM ANMÄLER SIG


Namn måste anges


Email måste anges(Om redan medlem)

 

HUR MÅNGA DAGAR MAN VILL DELTA

Deltar under dagar

Pris för icke-medlemmar i Svenska Suzukiförbundet:
700kr för alla 5 dagar, annars 200 kr/dag.
Betalas till:
Svenska Suzukiförbundets bankgiro 5815-0178 senast 15 juni.
Skriv "auskultation stråk 2018".
Suzukilärare med nivåutbildning som är medlemmar i SSZ
betalar ingen avgift.

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.