Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Formulär anmälan till auskultation comboläger 2019, piano uppdaterad 23-12-2018    

 

Suzukimetoden
Bilden är från Piano- flöjt- och trumpetkurs sommaren 2018. Foto: Sven Andersson

 

Anmälan till auskultation — piano

Piano- flöjt- och trumpetkurs sommaren 2019

Vänligen observera att mat och logi måste man ordna själv

Kontakta Södra Vätternbygdens folkhögskola

 

DEN SOM ANMÄLER SIG


Namn måste anges


Email måste anges

 


  


 

Man måste ange om man är lärarmedlem

 

   Lärarmedlem ansluten till SSZ genom en lokalförening

 

 

 

   Lärarmedlem direktansluten till SSZ

 

   Ej medlem

 

   Jag betalar själv (faktureringadress enl ovan)

 

   Arbetsgivaren betalar auskultationsavgiften

 

Icke medlemmar betalar auskultationsavgiften 600kr för hela kursen eller 200kr/dag (exkl kost och logi). Om arbetsgivaren betalar auskultationsavgiften skall arbetsgivarens faktureringadress anges nedan:

 


 

Alla dagar
Endast  17 juni     18 juni     19 juni     20 juni   

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet