Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kontakt ▷ Kontaktformulär anmälan gamla SuzukiNytt saknas, uppdaterad 28-02-2019

Härmed anmäler jag att jag inte har fått SuzukiNytt

Detta formulär används för saknade nummer 3-4 2015 (dubbelnummer), alla nummer år 2016, 2017 och 2018.
Det vi har att ge är pdf-filer, en per nummer.  /Webmaster

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG


  Direktansluten lärarmedlem

  Både Familjemedlem och
    Direktansluten lärarmedlem

  Familjemedlem

                

  Stödmedlem

 

MEDLEMSNUMMER


  Vet inte om jag har
    ett medlemsnummer
  Jag har ett medlemsnummer


 

NUMMER SOM SAKNAS

Ange ett eller flera nummer som saknas

   3-4-2015 (dubbelnummer)

   1-2016                2-2016            

   3-2016                4-2016

   1-2017                2-2017            

   3-2017                4-2017

   1-2018                2-2018            

   3-2018                4-2018            

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    medlem i Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.