Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär SuzukiNytt (aktuellt nr) saknas, uppdaterad 28-02-2019    

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet

 

Härmed anmäler jag att jag inte har fått SuzukiNytt, det nu aktuella nummer 1-2019.

*** Vänligen observera att när lager av papperstidningar tar slut, så skickar medlemsregisteransvarige Maki Lidgren tidningen som .pdf

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG

 

   1. Lärarmedlem direktansluten till SSZ
       Läraren betalar medlemsavgiften direkt till SSZ (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178).

 

   2. Lärarmedlem ansluten till SSZ genom en lokalförening
       Lokalföreningen betalar lärarens medlemsavgift till SSZ.

 

 

   3. Både Familjemedlem och Lärarmedlem direktansluten till SSZ
       Läraren betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178),
       familjemedlemskap är gratis för läraren,
       läraren meddelar medlemsregisteransvarige Maki Lidgren vilka de spelande barnen är.

 

   4. Både Familjemedlem och Lärarmedlem ansluten till SSZ genom en lokalförening
       Lokalföreningen betalar lärarens medlemsavgift till SSZ,
       familjemedlemskap är gratis för läraren,
       lokalföreningen meddelar medlemsregisteransvarige Maki Lidgren vilka de spelande barnen är.

 


              

 

 

   5. Familjemedlem (vårdnadshavare till spelande barn)
       Lokalföreningen betalar familjens medlemsavgift till SSZ,
       lokalföreningen meddelar medlemsregisteransvarige Maki Lidgren vilka de spelande barnen är.

 

              

 

 

   6. Stödmedlem
       Stödmedlem betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ (till förbundets bankgiro-nr 5815-0178).

 

 

MEDLEMSNUMMER


     Vet inte om jag har ett medlemsnummer
     Jag har ett medlemsnummer


 

NUMMER AV SUZUKINYTT SOM DENNA ANMÄLAN AVSER


Det saknade nummer måste anges

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet