Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär anmälan SuzukiNytt 2-2018 saknas, uppdaterad 24-06-2018.    

 

Suzukimetoden

 

Härmed anmäler jag att jag inte har fått SuzukiNytt nummer 2-2018.

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG


   Direktansluten lärarmedlem
   Både Familjemedlem och Direktansluten lärarmedlem
   Familjemedlem
           
   Stödmedlem

 

MEDLEMSNUMMER


   Vet inte om jag har ett medlemsnummer
   Jag har ett medlemsnummer


 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.