Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kontakt ▷ Kontaktformulär anmälan medlem, uppdaterad 21-09-2020.    
Suzukimetoden
Collage: Jana Erikson   

 

Kontakt med SSZ medlemsansvarig AnnaMaria Hedin, gäller *** medlemsfrågor ***

Om Du representerar en lokalförening och vill lämna årets rapport om föreningens medlemmar eller uppdatera tidigare inlämnad medlemsrapport, var god skicka uppgifterna i ett email med bilaga i excel/word (inte pdf, tack) till AnnaMaria Hedin
medlemsansv -at- swesuzuki -dot- org

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT

Man måste ange om man är ny eller befintlig medlem

 

   Ny medlem
       Jag är ny medlem och vill ge mina uppgifter till medlemsregistret.

   Befintlig medlem
       Jag är befintlig medlem och vill komplettera/ändra mina uppgifter i medlemsregistret.

 


Namn måste anges


Email måste anges

 

LOKALFÖRENING

:  Välj i listan. Nya medlemmar väljer "Är inte medlem än"

   Ordförande                Vice ordförande

   Kassör                         Lokal medlemsansvarig

   Sekreterare                Kontaktperson på swesuzuki.org kontaktsidor


 

MEDLEMSTATUS AKTUELLT PER IDAG

 

 

Lärarmedlem direktansluten till SSZ

Läraren betalar medlemsavgiften direkt till SSZ (till bankgiro-nr 5815-0178).

  måste anges

        1        2        3        4        5      måste anges

Om Suzukilärare på ytterligare ett instrument, var god ange det andra instrumentet och nivån under MEDDELANDE nedan.

 

 

   Familjemedlem (vårdnadshavare till spelande barn)
       Lokalföreningen betalar familjens medlemsavgift till SSZ,
       lokalföreningen meddelar medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin vilka de spelande barnen är.

Var god ange de spelande barnens namn och instrument:
Barn 1:      
Barn 2:      
Barn 3:      
Barn 4:      

 

 

   Både Familjemedlem och Lärarmedlem direktansluten till SSZ
       Läraren betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ (till bankgiro-nr 5815-0178),
       familjemedlemskap är gratis för läraren,
       läraren meddelar medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin vilka de spelande barnen är.

Var god ange de spelande barnens namn och instrument:
Barn 1:      
Barn 2:      
Barn 3:      
Barn 4:      

  måste anges

        1        2        3        4        5      måste anges

Om Suzukilärare på ytterligare ett instrument, var god ange det andra instrumentet och nivån under MEDDELANDE nedan.

 

 

   Pensionerad lärare

Pensionerad lärare betalar sin medlemsavgift (200 kr) direkt till SSZ (till bankgiro-nr 5815-0178).
Var god ange namn och "Pensionerad lärare".

 

 

   Stödmedlem

Stödmedlem betalar sin medlemsavgift direkt till SSZ (till bankgiro-nr 5815-0178).
Var god ange namn och "Stödmedlem".

 

 

MEDLEMSNUMMER

   Jag vill bli medlem och har inte medlemsnummer än

   Jag vet inte om jag har ett medlemsnummer

   Jag har ett medlemsnummer, nämligen   

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE