Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kontakt ▷ Formulär för intresseanmälan till nivåutbildning på violin 2020, uppdaterad 21-09-2020

 

Suzukimetoden

 

Intresseanmälan för utbildningen ESA nivå 1-4 violin (pågår under 21) samt viola-konvertering kan lämnas här

 

DEN SOM ANMÄLER SIG

INTRESSEANMÄLAN


Namn måste anges


Email måste anges

 

DETTA VILL JAG GÖRA:

Välj en av tre möjligheter (en MÅSTE väljas):
  Bara violinkurs
  Bara violakonvertering
  Både violinkurs och violakonvertering

 

VILL DELTA I KURSEN

Bara en kurs kan väljas
  ESA nivå 1
  ESA nivå 2
  ESA nivå 3
  ESA nivå 4
  ESA nivå 5

 

VILL DELTA I VIOLA
Viola konvertering:
för att kunna konvertera till viola,
måste man redan ha minst nivå 1 på violin.

 

 Jag ÄR intresserad av viola konvertering
och intygar:

 


violin eller viola, skriv vilket

( max 80 tecken )

( Fyll i fältet > )

( max 80 tecken )

 

FÖRENING
Förening (om redan medlem):  Välj i listan.
Nya medlemmar väljer "Är inte medlem än" i fältet "MEDLEMSTATUS" nedan.

 

MEDLEMSTATUS

Vid första kurstillfälle i januari 2021 måste man redan vara medlem

Alt A: Jag är inte medlem än, men blir det innan första kurstillfälle och visar då kvitto på betald medlemsavgift vid första kurstillfället
Alt B: Jag vet inte
om jag har ett medlemsnummer och kontaktar SSZ medlemsregisteransvarige för att reda ut det
Alt C: Jag har ett medlemsnummer
  
Alt D: Jag är medlem i ett annat förbund
  

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.